Bestyrelsen

Niels Pallisgaard – Formand
Pia Christensen – Næstformand
Palle Laursen – Bestyrelsesmedlem
Eva Jacobsen – Kasserer
Ida Madsen – Bestyrelsesmedlem og Referant
Ole Christophersen – Bestyrelses suppleant: I lige år.

Karen Nielsen – Bestyrelses suppleant: I ulige år