Generalforsamling

Referat

                                                                                                              8. februar 2023                                                      

Referat fra Generalforsamlingen den 7.februar 2023 kl. 13.30 Foreningszonen DGI Huset

Til stede: Niels, Palle, Eva, Ida, Inga, Ole

  1. Helge Hansen blev valgt til dirigent
  2. Ida Madsen blev valgt til referent
  3. Bill Madsen og Erling Jacobsen blev valgt til stemmetællere
  4. Beretning v/formanden   

SMT er kommet godt i gang med 2022, hvor Krolf startede den 6. januar 2022 og Petanque den 10. januar 2022 indendørs i DGI Huset, Stavgang har ikke været lukket ned, da det er en udendørs aktivitet.

Desværre er vi sagt op hos Vordingborg Firmasport, så der kan ikke spilles Petanque  udenfor hos dem, da alt er sat til salg, det har været gode forhold med adgang til toilet og lån af stole, som kan sættes i skyggen på varme dage

Krolf startede sommersæsonen i maj 2022, Frede og Orla har stået for græsslåningen, og foreningen har købt en ny græsslåmaskine, der er spillet venskabskampe både ude og hjemme

Den 31. maj 2022 udflugt til Skovhaven i Faksinge Byskov, hvor ejeren Hans Nielsen fortalte os om stedet til musik arrangementer og vinplantagen, SMT havde smørrebrød med, som vi hyggede os med under halvtaget.

Den 7. september 2022 mødtes vi hos Langholm Frugt Risbyvej 6, ejeren Boye Jensen fortalte om stedet, han har solgt virksomheden til overtagelse om 3 år, vi fik alle dejlige æbler med hjem.

Den 6. oktober 2022 sluttede sommerens aktiviteter med Klubmesterskab i Krolf, og den 7. oktober sluttede vi med Wienerschnitzel i DGI Huset

Så begyndte vinterprogrammet med Krolf den 10.oktober 2022, og Petanque den 11. oktober 2022, hvor der spilles i DGI Huset

Den 29. november 2022 er der afholdt julefrokost i Rørosparkens festlokaler

  • Regnskabet godkendt
  • Årets kontingent uændret kr. 50.00 pr. år
  • Ingen indkomne forslag 
  • Valg til bestyrelse

Niels Pallisgaard genvalgt til bestyrelsen som formand

 Palle Laursen genvalgt til bestyrelsen

 Karen Nielsen valgt som suppleant

 Anne-Lise Rasmussen valgt som revisor

 Alle er valgt for 2 år i ulige år

  •  Niels takkede Inga Hansen for hendes indsats i bestyrelsen, og hun modtog en buket blomster også en tak fra Niels til bestyrelsen for godt samarbejde, og velkommen til Karen som suppleant til bestyrelsen og Anne-Lise Rasmussen som revisor, generalforsamlingen sluttede med kaffe og kage.

Der kom forsalg til en tur med Bogø Færgen til Stubbekøbing, besøg hos den lokale smed på Bogø og et andet forslag en tur til Nyord. Bestyrelsen vil til næste bestyrelsesmøde drøfte ture ud i det blå

07.02.2023

Referent Ida Madsen

                                                                                Dirigent Helge Hansen

Formand Niles Pallisgaard