Sidste nyt

                                                                                                                                                8. november 2022

JULEFROKOST  TIRSDAG  DEN  29. NOVEMBER 2022  KL.  13.00

FESTLOKALERNE  RØROSVEJ 48

SMT holder julefrokost, der serveres Julebuffet incl. 2 øl eller vand og 2 snaps, derefter kaffe med sødt. Der kan købes ekstra drikkevarer for 5,00 kr. pr. genstand, prisen for dette er

                                           KR.  160,00 pr. person

Vi har lotteri til kr. 10,00 pr. lod, og pakkeleg, så medbring en pakke til kr. 20,00- 25,00

Der skal tilmeldes og indbetales til Eva senest den 19. november 2022

Konto 6220   1100542

Krolf slutter torsdag den 22. december 2022 og starter igen mandag den 2. januar 2023

Petanque slutter tirsdag den 20. december 2022 og starter igen tirsdag den 3. januar 2023                                                     

                                                    

 

Vi glæder os til at se alle.        

Hilsen Bestyrelsen

PROGRAM   EFTERÅR  OG  VINTER  2022 – 2023

Stavgang fortsætter uændret

Krolf slutter udendørs torsdag den 6. oktober 2022, og fortsætter mandag den 10. oktober 2022 kl. 9.30, –  torsdag den 13. oktober 2022, hvor der spilles i DGI Huset

Petanque slutter udendørs torsdag den 6. oktober 2022 og fortsætter i DGI Huset tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 9.30

KROLF KLUBMESTERSKAB TORSDAG DEN 6. OKTOBER 2022 KL. 13.00

SPISNING FOR ALLE i FORENINGSLOKALET DGI  HUSET

FREDAG DEN 7. OKTOBER 2022 KL. 18.00

Der serveres Wienerschnitzel med tilbehør incl. et glas vin, en øl eller en vand,flere drikkevarer kankøbes 1 glas vin kr. 10,00, øl og vand kr. 5,00 pr. genstand. Pris kr. 160,00 pr. person tilmelding og betaling til Eva indbetaling senest den 29. september 2022

Juleferie fra torsdag den 22. december 2022 – start mandag den 2. januar 2023

SMT holder Julefrokost tirsdag den 29. november 2022 kl. 13.00 i festlokalerne Rørosparken indbydelse senere.

Kontingent indendørs 2. halvår petanque kr. 150,00 (ikke medlemmer + kr. 50,00)

Kontingent Krolf indendørs kr. 160,00 (ikke medlemmer + kr. 50,00)

Der skal indbetales på foreningens konto for aktiviteterne, og meddele hvad der betales for.

                                   Reg. Nr. 6220 Konto nr. 1100542

Hilsen bestyrelsen