Sidste nyt

SOMMERPROGRAM  2022 SMT- VORDINGBORG

     Krolf starter                mandag den 2. maj kl.  9.30  –  torsdag den 5 maj kl. 13.00

Petanque starter         tirsdag   den 3. maj kl.  9.30  –   torsdag den 5. maj kl.   9.30

Der spilles Petanque Præstegårdsvej 11

Onsdag den 27. april 2022 kl. 10.00 mødes alle og gør Krolf banerne klar

Stavgang tirsdag og fredag kl. 9.00 fra Mortens Alle

Vintersæsonen afsluttes for alle medlemmer torsdag den 28. april 2022 kl. 11.00 i DGI Huset med noget spiseligt og kaffe, tilmelding til Niels på telefon eller mail, senest 22. april 2022

                                               KONTINGENT 2022

Medlemskontingent     kr.  50,00 pr. år

Stavgang                      kr.  50,00 pr. år

Krolf                            kr. 160,00 1. maj – 30. september

Petanque                      kr. 150,00 1. maj – 30. september

Kontingent og betaling for aktiviteterne skal indbetales på foreningens konto senest den l. juni 2022.

REG. NR.  6220    KONTO NR.  1100542

Udflugt 31. maj 2022 tur til Skovhaven i Faksinge Byskov Beldringevej 6 kl. 10.30. Foreningen er vært med 3 stk. håndmadder en øl eller vand. Kaffe medbringer man selv. Tilmelding til Eva senest den 23. maj 2022

 Udflugt I uge 34 arrangeres en tur til Langholm Frugt Risbyvej 6 Lundby, nærmere dato senere, hvor vi skal høre om æbleplantagen, efterfølgende spiser vi vores egen medbragte mad ved Bårsesøerne.

     Vi gælder os til at se alle

     Hilsen Bestyrelsen