Medlemskab

Priser

Årskontigent:

Medlemskontingent                      kr.  50,00  pr. år (1. maj – 30. april)

Sommerhalvåret:

Stavgang                                          kr.  50,00  pr. år

Krolf                                                 kr. 150,00 (1. maj – 30. september)

Petanque                                          kr. 150,00 (1. maj – 30. september)


Efter- og vinterhalvåret:

Petanque (Indendørs)                    kr. 150,00 (1. oktober – 30.april)

Krolf (Indendørs)                            kr. 160,00 (1. oktober – 30. april)

Hvis du ønsker medlemskab kan du udfylde formularen herunder.